10.10.2023 Poland

Tworzenie zintegrowanego, sprzyjającego jakości, środowiska uczenia się w organizacjach – badanie jakościowe

Badanie jest realizowane jako jeden z zaplanowanych rezultatów projektu Kreowanie środowiska zorientowanego na uczącego się – rozwój kultury jakości w edukacji w ramach Programu Edukacja, komponentu III „Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego”.

Głównym celem tego badania jest zrozumienie, jakie trendy gospodarcze, społeczne, demograficzne i technologiczne wpływają na edukację, oraz zidentyfikowanie obszarów, które wymagają poprawy, aby stworzyć lepsze środowisko do nauki.

Chcemy zrozumieć, jak organizacje dbają o jakość swoich usług edukacyjnych, jakie wyzwania napotykają, czego potrzebują, aby poprawić jakość usług oraz jak tworzą środowisko sprzyjające uczeniu się w swoich organizacjach.

Badanie skupia się na czterech obszarach:

  • Jak trendy wpływają na strategie firm szkoleniowych i sposób realizacji procesów edukacyjnych?
  • Jakie zmiany zachodzą w procesach edukacyjnych w związku z otoczeniem, jakie motywacje kierują tymi zmianami i jak przebiega proces zmiany?
  • Jak działania działów HR wpływają na proces edukacyjny i jakie jest ich znaczenie w tworzeniu edukacyjnych procesów w zmieniającym się otoczeniu.
  • Jakie rekomendacje można sformułować w kontekście tworzenia bardziej zintegrowanego środowiska uczenia się, które wspiera jakość edukacji.

Badanie obejmuje wywiady pogłębione (24), studia przypadków (4) oraz wywiady grupowe (2), zrealizowane w okresie IX-X.2023 na terenie Polski.